Облік і оподаткування

071 «Облік і оподаткування»

галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

 

Рівень вищої освіти: Бакалавр/ МАГІСТР

Фахівець з обліку і оподаткування сьогодні не тільки здійснює традиційні облік, аналіз, контроль та аудит, зосереджуючись на проблемі збереженні активів підприємства, а й впроваджує стратегічні заходи для підвищення ефективності розвитку підприємства в майбутньому, веде податковий облік з точки зору оптимізації податкових розрахунків та надає податкові консультації..

Підготовка фахівців в Академії спрямована на отримання студентами глибоких знань, які надають йому можливість успішного працевлаштування бухгалтером та податковим консультантом на підприємствах різних форм власності та різних напрямів діяльності, у фінансовій, банківській та бюджетних сферах діяльності тощо.

Основні спеціалізації:

Здобута кваліфікація дозволяє працювати у: