Історія

Волинський інститут ім. В'ячеслава Липиснького ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Рік заснування: 1999.
Рівень акредитації - IV
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 8,
Приймальна комісія: (096) 054-52-44, (095) 384-24-82

Мова освітнього процесу - українська

Історія  Волинського інституту імені  В’ячеслава  Липинського
Приватного акціонерного товариства  «Вищий навчальний  заклад  «Міжрегіональна  Академія  управління  персоналом»

Сімнадцять  років  успіху  та  розвитку

У 1999 році  на  Волині  було  створено один  з  підрозділів  Міжрегіональної Академії  управління  персоналом – Луцьку  філію  МАУП.  2002-го  року  підрозділ  був  реорганізований  у  Волинський  інститут, якому  було  присвоєно  ім’я  В’ячеслава  Липинського  (1882-1931) –  відомого  волинського  історика, ідеолога, філософа, політолога, дипломата, публіциста, знаного  в  усьому  світі.  В. Липиському  належать мудрі  й  актуальні  слова  «Ніхто нам  не  збудує  держави, якщо ми самі її  не  збудуємо, і ніхто  з  нас  не  зробить  нації, якщо  ми  самі  нацією  не схочемо  бути».

Під  цим  гаслом  ось  уже  17  років  живуть, вчаться, беруть  участь  у  громадському  житті  нашого  міста  студенти  Волинського  інституту,  пам’ятаючи,  що  бути  хорошим  спеціалістом  у  наш  час – замало. Необхідно  бути  патріотом – патріотом  своєї  держави, свого міста, свого навчального  закладу.  Ось  чому  у  Волинському  інституті  займаються  підготовкою не  просто  висококваліфікованих  спеціалістів,  але  й  приділяють  велику  увагу  вихованню  сучасної  національної еліти. 

Волинський  інститут  продовжує  започатковану  ще  у  1994  році  традицію  проведення  Міжнародних  конференцій  в  рамках  читань  пам’яті  В. Липинського.  Щороку в  наших  конференціях  беруть  участь  науковці,  для  яких, як  і  для  видатного  нашого  земляка, небайдужими  є  питання,  що  торкаються  соціальних, економічних,  правових, управлінських  та  політичних  проблем  державотворення.

Навчаючись  у  Волинському  інституті  імені  В’ячеслава  Липинського  Приватного акціонерного товариства  «Вищий навчальний  заклад  «Міжрегіональна  Академія  управління  персоналом»,  можна  здобути  кваліфікацію економіста, менеджера, маркетолога, бухгалтера-аналітика,  юриста, спеціаліста  банківської  справи  та  фінансів.   Існують різні  форми  навчання – денна, заочна  та  дистанційна.  Створення  багаторівневої  системи  освіти  дає  можливість  продовжити  навчання  з  будь-якою базовою  освітою.

Підвищувати  свій  професійний  рівень  студенти  можуть під  час  виробничої  практики  на  кращих  підприємствах  міста  Луцька  та  Волинської  області, у міській  раді,  міськрайонному  суді.  Серед  випускників  вищого  навчального  закладу  підприємці, керівники  банків,  менеджери малого  і  середнього  бізнесу,  юристи  державних  і  приватних  підприємств,  службовці  високих  рангів,  депутати  Верховної  Ради  та  місцевого  самоврядування. 

Навчальний  процес  забезпечує  педагогічна  еліта  Луцька.  Лекції читають  також  викладачі-практики  з  досвідом  управлінської  діяльності  в  державних  і  комерційних  структурах  та  викладачі  з Києва. До  послуг  студентів  комп’ютерні  класи, бібліотека  з  читальним  залом. Навчальні  аудиторії обладнані  новітнім  устаткуванням,  що  дає  змогу  використовувати  в  навчанні  сучасні  інформаційні технології, у тому числі комп’ютерну  мережу  Інтернет.  Проводяться  соціально-психологічні  тренінги  з  ділового  спілкування, надаються  рекомендації  з  вибору  спеціальностей  для  абітурієнтів, при  цьому  враховується  індивідуальність  особи, характер, інтереси  і  здібності.

Однією  з  основних  складових  високого  рівня  підготовки  студентів  Волинського  інституту ім. В.Липинського  стало  використання  у  навчанні освітньої  літератури  власного  видавництва  МАУП, яке спеціалізується  на  випуску  оригінальної  навчальної  літератури,  адаптованої  до  реальних  умов  економіки  та  суспільного  життя.  Серед  видань – підручники, монографії, навчальні  посібники  з  питань управління  персоналом,  менеджменту  та  бізнесу, економіки, права, педагогіки,  психології  та  соціології. 

Дозвілля  молоді,  розвиток  її  творчих  і  фізичних  здібностей – один з       найважливіших           напрямів           роботи      Волинського    інституту 

ім. В. Липинського. Студенти  мають  можливість  реалізувати  свої  таланти, беручи  участь  у  роботі  Студентського  наукового  товариства.  В Інституті  успішно  працює  «Центр  кар’єри  та  працевлаштування».  «Юридична  клініка»  безкоштовно  надає  послуги  громадянам  м. Луцька,  а  студенти  вдосконалюють  свої  знання  на  практиці.

Велика  увага  в  Інституті  приділяється  міжнародним  зв’язкам.  Студенти  мають  можливість  знайомитись  з  життям  своїх  ровесників  у Польщі,  проходити  практику  за  кордоном, а  також, за  бажанням,  паралельно  навчатись  в  одному  з  європейських  вищих навчальних  закладів, отримати  диплом  міжнародного  зразка.  Співпраця з  вищими  навчальними  закладами Польщі – це  спільні  науково-практичні  конференції,  наукові  читання, Ювеналії, мистецькі  та  літературні  зустрічі.

Першочерговим  завданням  колективу  Волинського  інституту  імені  В’ячеслава  Липинського  ПрАТ «ВНЗ «МАУП»  є  підготовка  висококваліфікованих  спеціалістів  Української  держави, патріотів, які глибоко  шанують  громадянські  цінності  і  святині, державні символи,  атрибути.