Кафедра права

Кафедра права

 

Завідувач кафедри – Лопоха Василь Васильович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Волинського інституту імені В’ячеслава Липинського ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Головна мета кафедри – підготовка правників нового покоління, спроможних на високому професійному рівні реалізовувати здобуті знання в усіх сферах багатогранної юридичної науки і практики, які є свідомими, чесними, небайдужими, творчими особистостями, здатними незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості, для розвитку відкритого і демократичного суспільства. 

Інститут здійснює підготовку за денною і заочною формами навчання за наступними спеціальностями:

Високопрофесійні кадри науково-педагогічного складу кафедри, які залучені до проведення занять, забезпечують високий рівень викладання навчальних дисциплін на основі досвіду практичної роботи в органах державної влади, в судових та правоохоронних органах, а також запрошуються на роботу видатні вчені-правники та юристи-практики.

Науково-педагогічний склад інституту є авторами навчальних посібників, монографій, що посіли чільне місце у вищій юридичній освіті України.

В Інституті відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України створено і вже багато років діє студентський юридично-консультаційний центр «Юридична клініка», яку очолює кандидат юридичних наук, Чайка Роман Анатолійович (http://volyn.maup.com.ua/pro-institut/yuridichna-klinika.html).

Студенти Інституту приймають участь в роботі юридичної клініки, де здобувають досвід консультативної роботи та надають безкоштовну допомогу соціально незахищеним громадянам з питань цивільного, житлового, трудового та сімейного права.

 

Перелік обов'язових дисциплін за освітньою програмою "Право" (магістр)

Перелік вибіркових дисциплін за освітньою програмою "Право" (магістр)

Показники рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників

Ліцензування та акредитація

Портфоліо викладачів

Наукова робота кафедри

Програми практики

Бази практики

Стандарт вищої освіти 081 Право

Витяг з штатного розпису