Кафедра права

Кафедра права

 

Завідувач кафедри – Лопоха Василь Васильович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Волинського інституту імені В’ячеслава Липинського ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Головна мета кафедри – підготовка правників нового покоління, спроможних на високому професійному рівні реалізовувати здобуті знання в усіх сферах багатогранної юридичної науки і практики, які є свідомими, чесними, небайдужими, творчими особистостями, здатними незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості, для розвитку відкритого і демократичного суспільства. 

Інститут здійснює підготовку за денною і заочною формами навчання за спеціальністю 081 «Право».

Високопрофесійні кадри науково-педагогічного складу кафедри, які залучені до проведення занять, забезпечують високий рівень викладання навчальних дисциплін на основі досвіду практичної роботи в органах державної влади, в судових та правоохоронних органах, а також запрошуються на роботу видатні вчені-правники та юристи-практики.

Науково-педагогічний склад інституту є авторами навчальних посібників, монографій, що посіли чільне місце у вищій юридичній освіті України.

В Інституті відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України створено і вже багато років діє студентський юридично-консультаційний центр «Юридична клініка», яку очолює кандидат юридичних наук, Чайка Роман Анатолійович (http://volyn.maup.com.ua/pro-institut/yuridichna-klinika.html).

Студенти Інституту приймають участь в роботі юридичної клініки, де здобувають досвід консультативної роботи та надають безкоштовну допомогу соціально незахищеним громадянам з питань цивільного, житлового, трудового та сімейного права.

 

Перелік обов'язових дисциплін за освітньою програмою "Право" (магістр)

Перелік обов'язових дисциплін за освітньою програмою "Право" (бакалавр)

Перелік вибіркових дисциплін за освітньою програмою "Право" (магістр)

Перелік вибіркових дисциплін за освітньою програмою "Право" (бакалавр)

Показники рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників

Портфоліо викладачів

Наукова робота кафедри

Наукові гуртки кафедри

Програми практики

Бази практики

Стандарт вищої освіти 081 Право

Витяг з штатного розпису