Рівні, форми та терміни навчання
Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
На базі загальної середньої освіти:
На базі молодшого спеціаліста відповідного напряму:
На базі молодшого спеціаліста іншого напряму:
Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
На базі бакалавра, спеціаліста відповідного напряму:
На базі бакалавра, спеціаліста, магістра іншого напряму:

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб