Кафедра економіки та менеджменту

Кафедра «Економіки та менеджменту» проводить підготовку фахівців за освітніми ступенями: «Бакалавр», «Магістр». Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська діяльність, а за умов набуття відповідного досвіду можливість адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності, як: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідна діяльності.

 Місія кафедри – підготовка конкурентоспроможних фахівців з готовністю до інноваційної професійної діяльності, які  здатні ефективно працювати в умовах ринкової економіки, управляти функціональними, організаційними і соціально-трудовими процесами на підприємствах різних форм власності та вирішувати завдання з розвитку української держави.

Основні напрями діяльності:

організація навчального процесу відповідно до державних і галузевих    стандартів освіти; вдосконалення якості підготовки фахівців; організація практичної підготовки студентів на засадах  індивідуалізації навчальних завдань на практику студента з урахуванням майбутнього місця роботи і посадових обов’язків; організація науково-дослідної діяльності студентів; національно-патріотичне виховання студентства.

В основі успішного результату діяльності кафедри «Економіки та менеджменту» є ефективна та злагоджена праця всіх учасників освітнього процесу - викладачів та студентів на всіх етапах здобуття освіти.

Студенти нашої кафедри мають доступ до комп'ютерної мережі університету, модульного середовища, а також електронної бібліотеки, в якій вони одержують інформаційні та методичні матеріали для якісного навчання.

Кафедра економіки та менеджменту функціонує з 1999 року. На кафедрі працюють 6 кандидатів економічних наук, 5 з яких – доценти, 5 – старші викладачі. Очолює кафедру к.е.н., доцент Горбач Людмила Миколаївна.

Підготовка студентів здійснюється на високому професійному рівні, що відповідає вимогам сучасного ринку праці, та спрямована на розвиток у них таких компетенцій та навичок, як: підприємницьке мислення; управління персоналом, стратегічне мислення; розуміння та прогнозування розвитку соціально-економічного середовища; якісне бізнес-планування; управління проектами; управління інноваційними процесами та інноваційним розвитком організації; володіння сучасними інформаційними технологіями.

 

Перелік обов'язових дисциплін за освітньою програмою "Менеджмент"

Перелік вибіркових дисциплін за освітньою програмою "Менеджмент"

Портфоліо викладачів

Наукова робота кафедри

Програми практики

Бази практики

Стандарт вищої освіти 073 Менеджмент