Правила прийому

Строки і порядок вступної компанії

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2023

Таблиця 1.

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 2.

Перелік конкурсних предметів для вступу на начання для здобуття освітнього ступеня бакалавра з предметів НМТ

Таблиця 3.

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Таблиця 4.

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, ОКР спеціаліста для здобуття освітнього ступеня магістра

Таблиця 5.

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відобру та зарахування на навчання