03 Грудня 2020

Вебінар «Академічна доброчесність: від теорії до практики»

     3 грудня 2020 р. у Волинському інституті ім. В. Липинського відбувся вебінар «Академічна доброчесність: від теорії до практики» . Модераторами заходу стали – к.ю.н. Чайка Р.А. та к.і.н. Панасюк О.П.
     Українська вища освіта змінюється і важливою умовою успішного розвитку є впровадження принципів академічної доброчесності в навчання, викладання та наукову діяльність.
     На вебінарі розглянуто та надано визначення концепції академічної доброчесності, розглянуто принципи та правила, що мають бути впроваджені в українській системі освіти задля того, щоб зробити освіту для студентів і професорсько-викладацького складу прозорою і актуальною, такою, яка задовольнятиме потреби ринку праці в майбутньому.
     Доповідачі торкнулись таких важливих питань, як: правила академічної доброчесності у МАУП, висвітлені у відповідному Положенні, розміщеному на сайті Інституту; можливості перевірки на наявність плагіату наукових текстів осіб, що навчаються; основні поняття академічної доброчесності та їх тлумачення; основні правила цитування та посилання при написанні наукових текстів; політика захисту інтелектуальної власності в Україні; відповідальність за порушення норм академічної доброчесності в Україні та світі; основні практики реалізації академічної доброчесності у ЗВО Європи та світу.