13 Травня 2021

У Волинському інституті ім. В. Липинського проведено лекцію на тему: «Європейська конвенція з прав людини»

У межах Фестивалю науки 13.05. 2021 р. у Волинському інституті ім. В. Липинського проведено відкриту лекцію к.ю.н., доц. кафедри права Копетюком М.І. на тему: «Європейська конвенція з прав людини».

Під час лекції викладач висвітлив історичні умови прийняття Загальної декларації прав людини та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, їх значення для кожної людини та людства в цілому; підкреслив, що більшість положень цих документів було конкретизовано і деталізовано в Конституції України; водночас викладач звернув увагу присутніх на неузгодженість деяких норм Конституції України з відповідними положеннями Загальної декларації і Європейській конвенції та вказав на необхідність їх подальшого науково-теоретичного переосмислення.

Лекція відбулася на високому науково-практичному рівні. Студенти приймали активну участь в обговоренні вищевідзначених проблем.