22 Лютого 2021

Інтерв’ю з директором Волинського інституту імені В’ячеслава Липинського ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Горбач Людмилою Миколаївною

– Розкажіть, будь ласка, як починалась історія Волинського інституту ім. В. Липинського ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

– У 1999 році  на  Волині створено один із підрозділів Міжрегіональної Академії управління персоналом – Луцьку філію МАУП. У 2002-му році підрозділ перейменовано у Волинський інститут, якому присвоєно ім’я відомого волинського історика, політолога, дипломата  В’ячеслава Липинського. Сьогодні Волинський інститут є одним із основних організаційних і навчально-наукових підрозділів МАУП.

Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського співпрацює з іншими науковими та навчальними закладами, такими як: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАН України (м. Київ); Карпатський університет імені Августина Волошина (м. Ужгород); Волинський національний університет ім. Лесі Українки (м. Луцьк); Луцький національний технічний університет (м. Луцьк); Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне); Національний Університет «Львівська політехніка» (м. Львів) тощо.

 

– Які кафедри функціонують у складі інституту та хто їх очолює?

– У складі інституту функціонує три кафедри: кафедра права, кафедра економіки та менеджменту та кафедра загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін. Очолюють кафедри висококваліфіковані науковці, які мають ще й практичний досвід роботи. Важливим результатом праці інституту є консолідація зусиль як теоретиків, так і практиків державного управління, а також громадськості у напрямі вироблення оптимальної перспективної моделі організації навчального процесу.

Проводяться дослідження проблемних  питань  суспільного розвитку та менеджменту, впливу різноманітних чинників  на  його ефективність, аналізується сучасний стан  інноваційного забезпечення розвитку регіону, визначаються  шляхи  вдосконалення  правової системи сучасної України.

 

– Які спеціальності користуються популярністю серед студентів?

 

– Вибір професії – важливий етап у житті кожної людини. Це питання, до якого потрібно підійти максимально відповідально, адже важливо знайти не лише цікаву і добре оплачувану професію, а й затребувану на ринку праці.

Навчаючись  у  Волинському  інституті  імені  В’ячеслава  Липинського Приватного акціонерного товариства  «Вищий навчальний заклад  «Міжрегіональна  Академія  управління  персоналом»,  можна  здобути  кваліфікацію економіста, менеджера, маркетолога, бухгалтера-аналітика, юриста, спеціаліста  банківської  справи  та  фінансів, психолога.   Існують різні форми  навчання – денна, заочна та дистанційна. Створення багаторівневої системи освіти  дозволяє  продовжити  навчання  з  будь-якою базовою освітою.

На сьогодні найбільш затребуваними серед абітурієнтів спеціальностями є:

– Право: різноманітним підприємствам різних форм власності завжди потрібен професійний юрист, до завдань якого входить ведення правового захисту організації, складання договорів, вирішення конфліктних ситуацій із партнерами.

– Менеджмент: професія менеджера відіграє основну роль у просуванні різних бізнес-пропозицій та формування лояльної цільової аудиторії.

– Психологія: в Україні професія психолога з кожним роком набирає більшої популярності. Практично у кожному навчальному закладі, компанії, промисловому підприємстві є кваліфіковані фахівці, які допомагають людям знайти вихід із проблемних ситуацій та покращити свій душевний стан.

 

– Розкажіть про наукові досягнення Волинського інституту МАУП?

 

– У Волинському інституті імені В’ячеслава Липинського виконується три науково-дослідні теми кафедр, у яких задіяні всі викладачі кафедр. Основні наукові досягнення відображаються у доповідях професорсько-викладацького складу, на засіданнях науково-методичних семінарів кафедр, у публікаціях викладачів. Наукова робота проводиться згідно з технічним завданням і календарним планом.

За підсумками НДР підготовлено 4 підручники з грифом МОН, зокрема: «Міжнародні фінанси», «Міжнародні економічні відносини» за авторством к. е. н., доц. Горбач Л. М., д. е. н., проф. Плотнікова О. В.; «Корупційні та інші злочини, що вчиняються у сфері виконання покарань: кримінологічна характеристика та запобігання», «Запобігання злісній непокорі вимогам адміністрації установи виконання покарань» за заг. редакцією д. ю. н., проф. Колба О. Г.

Видано 2 монографії: «Глобалізація: світова економіка та українські реалії» та «Інноваційне забезпечення екологічного розвитку: сучасні реалії та перспективи» (автор к. е. н., доц. Горбач Л. М.)

Надруковано та впроваджується 9 навчально-методичних програм, розроблених викладачами кафедри права (к. ю. н. Лопоха В.В., к. ю. н., доц. Наливайко В.С., к. ю. н. Чайка Р. А.).

Викладачами к. е. н., доц. Горбач Л. М., к. е. н., доц. Кадебською Е. В. опубліковано 4 наукових статті, індексованих у міжнародній наукометричній базі Scopus.

У межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу ст. викл. кафедри економіки та менеджменту Волинського інституту ім. В. Липинського Рябушенко Н. П. видала два методичних посібники: «Моделювання ефективної фінансової діяльності органів місцевого самоврядування ОТГ в умовах децентралізації. консолідований підхід», «Запровадження гендерно-орієнтованого бюджетування в об’єднаних територіальних громадах України. Підхід та досвід Національного демократичного інституту». За минулий рік викладачами Інституту опубліковано та впроваджено близько 50 наукових праць, надрукованих у наукових фахових та інших періодичних виданнях.

 

– Як проходить позанавчальне життя студентів? У яких спортивних чи культурно-масових заходах вони беруть участь?

 

– Дозвілля  молоді,  розвиток  її  творчих  і  фізичних  здібностей – один із найважливіших напрямів роботи Волинського інституту ім. В. Липинського. Студенти мають можливість реалізувати  свої  таланти, беручи участь у роботі Студентського наукового  товариства. 

В Інституті успішно працює «Юридична клініка», яка співпрацює з Волинською обласною організацією Спілки юристів України та при підтримці Уповноваженого з прав людини у Волинській області В. А. Єлова, Міжнародного фонду «Відродження» та Американської асоціації юристів (АBА-СEELI). Клініка діє як база для практичного навчання та проведення навчальної практики для набуття студентами практичних умінь та навичок. В її складі працює керівник та два лаборанти (куратори).

До роботи в юридичній клініці на волонтерських засадах залучаються студенти старших курсів денної та заочної форми навчання. Студенти юридичної клініки надають безоплатну правову допомогу відвідувачам клініки у вигляді консультацій, підготовки правових документів, представництва інтересів клієнтів у судах та інших органах, а також здійснюють правопросвітню діяльність.

Окрім того, у 2020 році Волинський інститут приймав активну участь у культурно-масових заходах, організованих Міжрегіональною Академією управління персоналом, зокрема студент С. М. Герцик переміг в онлайн-турнірі з шахів «Кубок МАУП-2020», студентки С. П. Барабошко та А. А. Грицюк увійшли в 10 кращих у конкурсі «Міс МАУП-2020».

 

– Які перспективи мають перед собою випускники Волинського інституту МАУП?

 

– В Інституті діє Рада роботодавців, метою створення якої є забезпечення високої якості підготовки фахівців на основі комплексного співробітництва Інституту із стейкхолдерами, шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних і корпоративних ресурсів партнерів.

Аналіз практики працевлаштування випускників показує, що мета освітнього закладу відповідає сучасним вимогам ринку праці. Нерідко бази практики пропонують студентам Інституту роботу після завершення практики. За роки функціонування Інституту з його стін вийшло сотні випускників, які успішно працюють на різних посадах у банківських та страхових установах, підприємствах різних форм власності, значна їх кількість обіймає керівні посади в Національній поліції України, а також інших органах державної влади та місцевого самоврядування. 

Так, випускник-спеціаліст Дмитро Санакоєв обіймає посаду судді Горохівського районного суду Волинської області, магістр Алла Дрозд працює Головним спеціалістом сектору по роботі з персоналом Луцького міськрайонного суду Волинської області; випускники-магістри Андрій Сагаль працює на посаді начальника сектору реагування патрульної поліції Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області, а Сергій Ховайло – керівник Державної установи «Маневицька виправна колонія № 42»; Юлія Сиротинська обіймає посаду директора  Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. Окремі магістранти заочної форми навчання успішно працюють у приватному бізнесі.

 

– Які подальші плани розвитку Волинського інституту МАУП?

– Метою діяльності Волинського інституту є забезпечення академічної підготовки висококваліфікованих фахівців у різних галузях освітньої діяльності, здатних розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у сфері професійної діяльності. Виходячи з тенденцій розвитку європейської і світової систем вищої освіти та розвитку національного ринку праці, Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського планує продовжити удосконалення головної концепції діяльності інституту, поступово зменшуючи розрив між освітньою, науковою та інноваційною компонентами своєї роботи. Кафедрам варто формувати такі спільні освітньо-наукові середовища, в яких наука передавала б освіті останні досягнення, визначаючи її передовий зміст, а освітній компонент наповнював наукову сферу і регіональний ринок праці талановитою молоддю, з якої виростуть майбутні вчені, керівники виробництва і бізнесу.

Адміністрація та колектив Волинського інституту імені В’ячеслава Липинського планує реалізувати  комплекс заходів щодо подальшого розширення впливу Інституту як центру культури та просвітницької діяльності в регіоні; спланувати та здійснити системні заходи, спрямовані на активізацію та підвищення ефективності організаційно-наукової діяльності кафедр як базових структурних підрозділів інституту в реалізації принципів ступеневої підготовки фахівців.

У 2021 році в Інституті заплановано отримання ліцензій для підготовки магістрів із напрямів «Менеджмент» та «Психологія».

З метою комплексної та об’єктивної оцінки результатів діяльності науково-педагогічних працівників, мотивації їх до безперервного професійного зростання, продовжуємо практику впровадження та вдосконалення системи «Рейтинг викладача» за напрямами навчально-методичної, науково-інноваційної та організаційно-виховної роботи.

Плануємо створити сучасне інформаційне середовище через підтримку, розвиток та оновлення всієї інфраструктури комп’ютерної мережі Інституту, перехід на новітні версії телекомунікаційного програмного забезпечення, забезпечення функціонування бездротових комп’ютерних мереж у всіх навчальних приміщеннях і бібліотеці Інституту з метою доступу до відкритих міжнародних бібліотечних фондів.