Загально академічні дисципліни вільного вибору студентів
Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти або вибіркові навчальні дисципліни – це дисципліни, які вводяться вищим навчальним закладом для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів особи для потреб суспільства, ефективнішого використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних потреб тощо.
 
Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності студента та його особистим інтересам, дозволяють здійснювати впровадження спеціалізацій в межах базової спеціальності з метою формування компетенцій здобувача відповідно до вимог ринку праці.
 
Відповідно до вимог виконання навчального плану кожен студент Інституту, що навчається на ОР  бакалавра чи магістра повинен самостійно обрати на наступний навчальний рік  дисципліни з Каталогу вибіркових дисциплін, що розміщені у відповідному розділі окремої кафедри інституту.
 
У анотації до кожної дисципліни вказано кафедру та семестр (осінній або весняний),  короткий зміст дисципліни.
 
Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором у Волинському інституті ім. В. Липинського