Структура внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти

28 вересня 2017 року набрав чинності нова редакція Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII (далі - Закон), який вносить суттєві зміни до Закону України «Про вищу освіту».

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону складовими системи забезпечення якості освіти є:

 • система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти);
 • система зовнішнього забезпечення якості освіти;
 • система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.

Згідно з частиною 3 цієї статті система забезпечення якості в закладах вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати:

 • стратегію та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання науково-педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу вищої освіти.

Структура внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Модель внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти у Волинському інституті ім. В. Липинського

ПОЛОЖЕННЯ про рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр, інститутів/факультетів, відокремлених структурних підрозділів та центрів дистанційного навчання ПрАТ "ВНЗ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ""

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти