Освітні програми

Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм регулюються в Інституті:

«Положенням про розроблення та реалізацію освітніх програм в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

«Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»