Організація освітнього процесу

Організація освітнього процесу

Методичні рекомендації до проведення анкетування з питань оцінювання освітнього процесу

Методичні рекомендації щодо підготовки, написання та захисту курсової роботи

Методичні рекомендації щодо виконання дипломної (магістерської) роботи

ПОРЯДОК проведення атестації з використанням дистанційних технологій в умовах заходів карантинного порядку в Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження практики у Волинському інституті ім. В. Липинського