Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу у Волинському інституті ім. В. Липинського

Положення про організацію самостійної роботи студентів в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

«Методичні рекомендації до проведення анкетування з питань оцінювання освітнього процесу»

Положення про підготовку магістрів в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Методичні рекомендації щодо підготовки, написання та захисту курсової роботи

Методичні рекомендації щодо виконання дипломної (магістерської) роботи

Положення про процедуру розгляду заяв, скарг, пропозицій учасників освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

ПОРЯДОК проведення атестації з використанням дистанційних технологій в умовах заходів карантинного порядку в Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження практики у Волинському інституті ім. В. Липинського