Нормативні документи Волинський інститут імені В'ячеслава Липинського

Стратегія розвитку ПрАТ "ВНЗ "МАУП" на 2019-2029 рр.

Стратегія інтернаціоналізації ПрАТ "ВНЗ "МАУП" на 2021-2026 роки

Положення про Волинський інститут імені В'ячеслава Липинського

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про організацію освітнього процесу у Волинському інституті ім. В. Липинського

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Волинського інституту імені В'ячеслава Липинського ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Положення про організацію самостійної роботи студентів в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про підготовку магістрів в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про процедуру розгляду заяв, скарг, пропозицій учасників освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про наукове товариство студентів і молодих вчених Волинський інститут імені В'ячеслава Липинського

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти

Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором

Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи