Анкети

Анкета «Самостійна робота студента»

Анкета моніторингового дослідження адаптації студентів І курсів МАУП

Результати опитування