Анкети та опитування

Анкета «Самостійна робота студента»

Анкета моніторингового дослідження адаптації студентів І курсів МАУП

Анкета оцінювання академічної доброчесності

Анкета «Куратор очами студентів»

Анкета з моніторингу якості навчання іноземної мови

Анкета «Самостійна робота студента»

Анкета вивчення задоволеності здобувачів вищої освіти якістю оцінювання навчальних досягнень та вирішенням конфліктних ситуацій у ПрАТ “ВНЗ “МАУП”

Анкета "Якість викладання очима студента"

Анкета "Оцінювання якості освітньої діяльності"

Анкетування випускників-магістрів

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ:

Результати опитування

Результати опитування студентів І курсу щодо адаптації до навчання в Академії

Результати анкетування роботодавців щодо якості освітніх послуг, що надаються Волинським інститутом МАУП ім. В'ячеслава Липинського зі спеціальності 081 Право другого (магістерського) рівня вищої освіти

Результати анкетування студентів спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти (Травень-2020)

Результати анкетування студентів спеціальності 081 «Право» (Травень-2021)

Результати анкетування студентів спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Травень-2021)

Результати анкетування випускників-магістрів спеціальності 081 «Право» (Червень-2021)

Результати анкетування студентів (випускників) спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Квітень-2022)

Результати анкетування роботодавців щодо якості освітніх послуг зі спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Право» (Травень-2022)

Результати анкетування студентів-випускників спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Березень-2023)