Перелік вибіркових дисциплін за освітньою програмою "Право" (магістр)

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського судочинства»

Робоча програма навчальної дисципліни «Антикорупційне право»

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми податкового права»

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми інформаційного права»

Робоча програма навчальної дисципліни «Виборче право»

Робоча програма навчальної дисципліни «Міграційне право»

Робоча програма навчальної дисципліни «Правові засади валютного регулювання»

Робоча програма навчальної дисципліни «Правові основи інвестиційної діяльності»

Робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності в окремих сферах суспільного виробництва»

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми трудового права»