Перелік обов'язових дисциплін за освітньою програмою "Право" (магістр)

 

Робоча навчальна програма "Порівняльне правознавство"

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми інтелектуальної власності»

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми судочинства та судоустрою України»

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми корпоративного права»

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми цивільного права»

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми фінансового права»

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального права»

Робоча програма навчальної дисципліни «Право міжнародних договорів»

Робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання банкрутства»

Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні проблеми адміністративного права та процесу»

Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова професійного спрямування»

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія права»

Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність»