Менеджмент

073 «Менеджмент»

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 «МЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

 

Рівень вищої освіти: Бакалавр / магістр

Фахівці даної спеціальності підготовлені для державних та приватних бізнес-структур (вони можуть працювати на різних посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного профілю); виконувати трудові обов’язки на державній службі (розробка та експертиза ключових документів у сфері соціально-економічної політики загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів); практикувати освітню та наукову діяльність у вищих навчальних закладах і дослідницьких центрах (здійснюючи складні економічні дослідження і наукові проекти, розробляючи соціально-економічні прогнози, займаючись викладанням навчальних курсів).

Багато з них працевлаштовуються в українських банківських структурах, туристичних, рекламних і медіа-агенціях, компаніях-операторах мобільного зв’язку, центральних і регіональних органах державної влади, а окремі заснували і ведуть власну підприємницьку справу.

Основні спеціалізації:

Здобута кваліфікація дозволяє працювати у:

Спеціалізація:Менеджмент туризму та готельного бізнесу

Фахівці спеціальності 242 «Туризм» та 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент туризму та готельного бізнесу») підготовлені для  організаційно-управлінської, аналітичної, науково-дослідної, педагогічної роботи; туристичних агенціях, екскурсійних бюро, готельних підприємствах, а також в державних органах виконавчої влади, установах, що здійснюють діяльність в сфері управління, регулювання та контролю туристичної діяльності, зокрема, Департаменті туризму та курортів України, також організаціях, що здійснюють науково-дослідну діяльність в сфері туризму, вищих навчальних закладів.

Можливості працевлаштування: інспектор та інструктор з туризму, організатор туристичної і готельної діяльності, фахівець з розвитку туризму та туристичного обслуговування, організатор подорожей, екскурсовод, фахівець з розвитку туризму, референт в туристичних агентствах, фірмах, підприємствах; інформаційних центрах, управліннях, відділах, службах з туризму; органах державної влади та місцевого самоврядування; асоціаціях та федераціях туризму

Мета діяльності: формування теоретичних знань та практичних навичок майбутніх фахівців у сфері туризму та готельного бізнесу.

Здобуття необхідних знань, вмінь та навичок під час навчання за спеціальністю 242 «Туризм» дають змогу випускникам здійснювати професійну діяльність на таких посадах:

Здобуття необхідних знань, вмінь та навичок під час навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація "Менеджмент туризму та готельного бізнесу") дають змогу випускникам здійснювати професійну діяльність на таких посадах: