Доступ до публічної інформації

Реквізити

Волинський інститут імені  В’ячеслава Липинського
Пр
иватного акціонерного товариства  “Вищий навчальний  заклад  «Міжрегіональна  Академія управління  персоналом»

43010, м. Луцьк, вул. Коперника, 8
тел.:  (0332) 77-02-98, 77-05-98
e-mail:  maup_lutsk@ukr.net
директор:  Горбач Людмила Миколаївна

моб: 067-68-40-715, 066-691-57-33

Основні нормативні документи

Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з ліцензування підготовки фахівців зі спеціальності 081 Право за першим (бакалаврським) рівнем

Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчально-меодичного та інформаційного забезпечення світньої діяльності у сфері вищої освіти з ліцензування підготовки фахівциів зі спеціальності 073 "Менеджмент" за другим (магістерським) рівнем


Навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у Волинському інституті ПрАТ МАУП

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Ліцензування та акредитація