Конференція Липинського 21.04.2017
24 Квітня 2017

Конференція Липинського 21.04.2017

Міжнародна наукова конференція «Державницький імператив В’ячеслава Липинського: до 135 річниці від дня народження».

20-21 квітня у Затурцівському меморіальному музеї В’ячеслава Липинського відбулась Міжнародна наукова конференція «Державницький імператив В’ячеслава Липинського: до 135 річниці від дня народження». Конференція була організована Східноєвропейським дослідним інститутом ім. В. К. Липинського (Філадельфія), Київським національним лінгвістичним університетом, Волинським інститутом ім. В. Липинського МАУП та Затурцівським меморіальним музеєм В’ячеслава Липинського.

В конференції взяли участь провідні науковці з України та Польщі: доктор політичних наук, професор, проректор з наукової та виховної роботи МАУП М.Ф. Головатий, кандидат політичних наук, директор Волинського інституту ім. В’ячеслава Липинського МАУП О. П. Самойленко,доктор історичних наук, професор Ю.І. Терещенко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України Т. С. Осташко, доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки В. Я. Малиновський, завідувач Затурцівського меморіального музею В. Липинського В. І. Кушнір, доктор хабілітований, професор вищої школи ім. Яна Павла II в м. Бяла Подляска (Польща) та багато інших вчених з Києва, Львова, Луцька, Ніжина, Житомира, Харкова, викладачі та студенти Волинського інституту ім. В. Липинського МАУП.

 

Учасники конференції у своїх виступах піднімали надзвичайно важливі для нашої держави питання, на яких акцентував увагу В. Липинський і які не втратили своєї актуальності і сьогодні: роль В. Липинського у становленні української державності, український консерватизм, філософсько-історичне осмислення державотворчої концепції В. Липинського, проблеми духовного відродження українства, виховання політичної культури молоді.

 

 

Велика роль в існуванні держави, на думку вченого, належить мові, культурі та ідеології. Українська державна ідеологія повинна базуватись на давніх народних традиціях, зокрема, історичному досвіді козацько- гетьманської доби та високій етнічній культурі усіх верств населення. Лише національна культура, котра в одну національну та державну цілісність об’єднає усі суспільні класи, забезпечить нас та наших дітей у майбутньому від вибухів суспільної ненависті та катастроф, які зараз переживаємо. З цими думками вченого погодились усі учасники конференції.

Великий інтерес у присутніх викликала презентація наукового збірника «Липинський та його доба», яку представила пані Тетяна Осташко. Всі томи наукового збірника отримали у подарунок студенти Волинського інституту ім. В. Липинського МАУП.

 

 

Все більше і більше відчувається потреба в духовному, морально-етичному оздоровленні української нації на засадах консерватизму та розвитку традиційних українських цінностей, про які грунтовно та переконливо написав В. Липинський. З огляду на це, ідейно-теоретична спадщина В. Липинського може бути використана не лише при розробці спецкурсів з історії політичної думки, політології, соціології, державного управління, політичного лідерства та ін. у ВНЗ, а також для виховання підростаючого покоління.

Ідейно-теоретична спадщина В. Липинського може бути корисною для нас з точки зору ідеологічного забезпечення і практичного здійснення формування майбутньої національної політичної еліти, що має усвідомити свою історичну роль у процесах українського державотворення і національного будівництва в сучасному світі, який глобалізується і розвивається одночасно під впливом цивілізаційно-територіальних і регіональних чинників.

І лише тоді ми можемо бути впевнені в тому, що ніхто не здійме руку на державний прапор, не поставить під сумнів незалежність держави, а також в тому, що «Державна неміч, в якій опинилась Україна – не вічна. Кожен день панування наближає ворожі нам сили до їхнього кінця, а нас до нового політичного Різдва. Воно прийде знов, як вже не раз приходило в нашій історії. І від нас самих буде залежати, чи зуміємо ми вже як держава народитись, чи знову у момент народження загинемо». В. Липинський.