16 Червня 2018

Прикладна економіка: від теорії до практики

 

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського

Міжнародна Кадрова Академія

 

 

 

 

 СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«Прикладна економіка: від теорії до практики»

 

27 квітня 2018 року, м. Луцьк

Запрошуємо взяти участь у роботі інтернет-конференції

Для участі у конференції просимо до 20 квітня 2018 р. надіслати на електронну адресу info_conf@ukr.net: заявку, тези доповіді, відскановану (сфотографовану) квитанцію про оплату та при необхідності рецензію.

Приїзд та особиста участь у конференції не передбачається.

 

Робочі мови конференції: українська

 

За результатами конференції будуть надруковані збірники тез, а також усі роботи учасників будуть розміщені на сайті: http://volyn.maup.com.ua/. Збірники будуть розіслані в  друкованому та ПДФ форматі. Після проведення конференції збірник може бути надісланий учасникам заходу на поштову адресу або Новою поштою (за рахунок отримувача).

 

 

Основні тематичні напрями конференції

 

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами;

Секція 2. Менеджмент і маркетинг;

Секція 3. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;

Секція 4. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит;

Секція 5. Податкова система. Бюджетна система;

Секція 6. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

Секція 7. Світова економіка та міжнародні економічні відносини;

Секція 8. Юридичні науки. 

КОНТАКТИ

 

Е-mail: info_conf@ukr.net, тел. (0332) 77-05-98; (066) 054-52-44

Детальна інформація на сайті: http://volyn.maup.com.ua/

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА*

на участь у студентській науково-практичній інтернет-конференції

«Прикладна економіка: від теорії до практики»

 

27 квітня 2018 року, м. Луцьк

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

 

 

 

ВНЗ або організація, курс, місто

 

 

 

 

Номер напряму, секції

 

 

 

 

 

Тема доповіді

 

 

 

Контактний тел., е-mail

 

 

 

 

Поштова адреса (або номер відділення Нової пошти) для надсилання збірника

 

 

 

 

Необхідність додаткового примірника збірника, кількість

 

 

 

*Заповніть та відправте електронною поштою

Тези будуть друкуватися в авторській редакції без додаткового редагування (відповідальність за зміст та орфографію матеріалів несуть автори).

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у публікації невідредагованих матеріалів, які не відповідають тематиці та вимогам.

Розмір організаційного внеску (витрати на проведення конференції, друк збірника тез) – 100 гривень. Оплата за видання збірника надсилається на рахунок Волинського інституту імені В’ячеслава Липинського МАУП за реквізитами:

АТ «ТАСКОМБАНК»

МФО 339500

ЄДРПОУ 25743191

П/р 26009368962001

Отримувач: Волинський інститут ім. В. Липинського МАУП

Призначення платежу: за інформаційні послуги від ПІБ

 

На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника на адресу першого автора, який вказаний у заявці. Для отримання додаткових збірників необхідно оплатити їх вартість у розмірі 40 гривень за кожен додатковий примірник, про що необхідно вказати у заявці.

Прохання додаткові примірники замовляти завчасно.

 

Збірники матеріалів надсилаються на вказану адресу учасника через 2 тижні після закінчення конференції.

До публікації приймаються тези обсягом від 3 до 5 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм., нумерація сторінок не потрібна, табуляцією не користуватися.

Спочатку друкуються ініціали авторів та прізвища прописними літерами, шрифт напівжирний вирівнювання «по правому краю», у наступному рядку – курс, ВНЗ чи організація, місто, через інтервал – назва доповіді прописними літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання «по центру». Через інтервал – виклад основного тексту, вирівнювання «по ширині». Посилання на літературні джерела вказувати у квадратних дужках по тексту [1, с. 23], бібліографічний список у кінці тексту.

 

Зразок оформлення тез

 

Ю. П. ЛІЩУК

Студент 4 курсу Волинського інституту

ім. В. Липинського МАУП, м. Луцьк

 

НАЗВА ДОПОВІДІ

(Текст доповіді)

(посилання на використану літературу по тексту у квадратних дужках за зразком [1, с. 23] )

Література

  1. Про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі»: Закон України від 10 лютого 2015 року № 173-VII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 14. – Ст.192

  2. Беляков К. І. Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, пра­вового та наукового забезпечення: моногр. / К. І. Беляков.К.: КВІЦ, 2011. – 576 с.

  3. Іваненко Г. А. Україна і концептуальне рішення близькосхідної проблеми / Г. А. Іваненко // Становлення і розвиток української державності [зб. наук. пр.]. – Вип. 12: Матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. “Становлення і розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід”, 6 листоп. 2014 р./ редкол.: А. М. Подоляка (голова) [та ін.]. – К.: Персонал, 2014. – С. 115-119.

  4. Мельничук Д. П. Концепція якості трудового життя: зміст та значення в процесі модернізації системи соціально-трудових відносин [Електронний ресурс] / Д. П. Мельничук // Електронний архів Житомирського державного технологічного університету. – Режим доступу: eztuir.ztu.edu.ua/ 4766/1/281.pdf

 

 

Матеріали конференції