Програми вступних випробувань

Програми  для  підготовки  до вступних та фахових вступних випробувань

З повною загальною середньою  освітою (11 класів) до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Українська мова та література Іноземна мова Історія України Російська мова та література

З базовою освітою бакалавра  відповідного  напряму до освітньо-кваліфікаційного рівня  спеціаліст

Менеджмент організацій і адміністрування

З  базовою  освітою   молодшого  спеціаліста (молодшого бакалавра)  відповідного  напряму  до освітньо-кваліфікаційного  рівня  бакалавр

Менеджмент Правознавство